Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że PCPR realizuje kolejną edycję "Programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

Osoby chętne do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,proszone są o złożenie swojej oferty z wyszczególnieniem ceny brutto za godzinę zajęć dydaktycznych.

Przy składaniu ofert proszę uwzględnić § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. z dnia 8 marca 2011r. Nr 50 poz.259)

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne.

W/w rozporządzenie informuje że: "Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:

 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej , albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. mają udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Termin realizacji "Programu" od września do końca listopada 2014r. Łącznie 60 godzinzajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu. Godziny prowadzenia "Programu" dostosowane będą do możliwości uczestników ( przyjazdu i odjazdu ).

Ofertę proszę przesłać do dnia 18 sierpnia  2014r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużyckiej 91, tel. 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia