Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,
74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: środki czystości nabywane przez PCPR w Gryfinie w roku 2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 5 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 27 lutego 2014 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 3 oferentów, tj:

 1. "Ring" Sp. z o.o., punkt sprzedaży Gryfino-Sklep, ul. Piastów 13a, 74-100 Gryfino,
 2. "Merida" Sp. z o.o., oddział - ul. Struga 44, 70-784 Szczecin,
 3. "Elmet" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo handlowe, ul. M. Konopnickiej 12b, 72-100 Goleniów,

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie analizy cenowej ofert na dostawę środków czystości. Analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1) Tabela punktacji w oparciu o analizę cen produktów:

Lp. Oferent Oceniane
kryterium
Zakres
punktacji
Liczba
punktów
1. "Ring" Sp. z o.o., punkt sprzedaży Gryfino-Sklep,
ul. Piastów 13a, 74-100 Gryfino
cena 0-100 80
2. "Merida" Sp. z o.o., oddział - ul. Struga 44,
70-784 Szczecin
cena 0-100 90
3. "Elmet" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo handlowe,
ul. M. Konopnickiej 12b, 72-100 Goleniów
cena 0-100 100

5. Wybór oferty i uzasadnienie:

Analiza cen koszyka produktów wykazała, że najtańszą ofertę złożyła firma P.H. "Elmet". W związku z tym największą liczbę punktów tj. 100, przyznano ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo handlowe "Elmet" ul. M. Konopnickiej 12b, 72-100 Goleniów,.

W związku powyższym na dostawcę środków czystości dla PCPR w Gryfinie w roku 2014 - wybrano ww. firmę P.H. "Elmet", z Goleniowa.

Do pobrania:

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia