Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek w roku 2014.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 6 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 10 lutego 2014 r. o godz. 1530. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 4 oferentów, tj:

 1. "PapCom" s. c., Z., Ł. Dobrodziej, ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin,
 2. "MBM2" - Systemy Informatyczne Sp. j., ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino,
 3. "All 4 Office" Przedsiębiorstwo handlowe "Alfa" Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko,
 4. "Haprint Tonery" s. c., Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo (oferta dotyczyła tylko materiałów eksploatacyjnych do drukarek).

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie analizy ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek. Analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1) Tabela punktacji w oparciu o analizę cen produktów priorytetowych:

Lp. Oferent Oceniane
kryterium
Zakres
punktacji
Liczba
punktów
1. "PapCom" s. c., Z., Ł. Dobrodziej, ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin, cena 0-100 80
2. "MBM2" - Systemy Informatyczne Sp. j., ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino, cena 0-100 70
3. "All 4 Office" Przedsiębiorstwo handlowe „Alfa" Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko cena 0-100 100
4. "Haprint Tonery" s. c., Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo (oferta dotyczyła tylko materiałów eksploatacyjnych do drukarek) cena 0-100 90


2) Tabela punktacji w oparciu o analizę cen całego koszyka ofertowego:

Lp. Oferent Oceniane
kryterium
Zakres
punktacji
Liczba
punktów
1. "PapCom" s. c., Z., Ł. Dobrodziej, ul. Kozia 18, 70-791 Szczecin, cena 0-100 80
2. "MBM2" - Systemy Informatyczne Sp. j., ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino, cena 0-100 70
3. "All 4 Office" Przedsiębiorstwo handlowe „Alfa" Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko cena 0-100 100
4. "Haprint Tonery" s. c., Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo (oferta dotyczyła tylko materiałów eksploatacyjnych do drukarek) cena 0-100 90


5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Analiza cen produktów priorytetowych oraz analiza cen całego koszyka produktów wykazała, że najtańszą ofertę złożyła firma P.H. "Alfa". W nawiązaniu do powyższej analizy największą liczbę punktów tj. 200, przyznano ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo handlowe "Alfa" Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko.

W związku z tym na dostawcę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla PCPR w Gryfinie w roku 2014 - wybrano ww. firmę P.H. "Alfa", Tomasz Witka.

Do pobrania:

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia