Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: zakup 3 niszczarek i 1 skanera, zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Termin składania ofert upłynął dnia 4 grudnia 2013 r. o godz. 1530. Ponadto ogłoszenie wysłano do 3 potencjalnych oferentów.Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 9 oferentów, tj:

 1. "MBM2", Systemy Informatyczne, ul. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino,
 2. "Biuro Plus Kitta i Spółka", ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-485 Szczecin,
 3. "Net Systems", ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin,
 4. "Partner XXI - Respol" Sp. z o.o., ul. L. Heyki 27c, 70-631 Szczecin,
 5. "ABC Digital", ul. Wilków Morskich 2, 71-063 Szczecin,
 6. "Daxer", ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań,
 7. "ArTeCOM", ul. Strzelecka 30-31, 70-381 Szczecin,
 8. PH "Alfa", ul. Zielona 4, 77-200 Miastko,
 9. "Office-Land", ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie analizy cenowej w formie tabelarycznej i wykresowej.

1) Wykres:

2) Analiza cenowa - ceny brutto:

3) Tabela punktacji:

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Największą liczbę punktów, tj. 100, a tym samym najkorzystniejszą okazała się, oferta złożona przez firmę PH "Alfa", ul.. Zielona 4, 77-200 Miastko.

W związku z powyższym ofertę ww. firmy zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia