Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
OGŁOSZENIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa i konserwacja instalacji alarmowej i ppoż w budynku Internatu ZSP nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Od 06.12.2013r. do 31.12.2014r.
Budynek Internatu ZSP nr 2, użytkowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Internat ZSP nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • zawierać ceny jednostkowe z podatkiem VAT (brutto) za obsługę i konserwację instalacji alarmowej i ppoż. - za miesiąc obsługi.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksu na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.12.2013 r. do godziny 15.30
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.12.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 12.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena ofertowa - 100 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka  numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia