Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia okresowego w formie stacjonarnej (wyklucza się przeprowadzenie szkolenia w trybie on-line oraz w formie samokształcenia) z zakresu BHP dla:
pracodawców i osób kierujących pracownikami – 1 osoba
pracowników administracyjno-biurowych – 4 osoby

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Termin składania ofert upłynął dnia 07 października 2013 r. o godz. 15.30.

Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało dwóch oferentów:

 • SPEC - Biuro Usług Doradczych i Szkoleniowych, ul. Warszawska 9/2, 71-842 Szczecin,
 • MG Consulting, Piaseczno 42, 74-110 Banie.

4. Ocena nadesłanych ofert:

W nadesłanych ofertach ceny jednostkowe oraz łączna wartość zamówienia przedstawiały się następująco:

 • SPEC - Biuro usług Doradczych i Szkoleniowych -
  • cena jednostkowa dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - 100,00 zł brutto,
  • cena jednostkowa dla pracowników administracyjno-biurowych - 50,00 zł brutto,
  • łączna wartość zamówienia - 300,00 zł brutto
 • MG - Consulting -
  • cena jednostkowa dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 90,00 zł brutto,
  • cena jednostkowa dla pracowników administracyjno-biurowych - 45,00 zł brutto,
  • łączna wartość zamówienia - 270,00 zł brutto.

Obie nadesłane oferty spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:

Oferta firmy MG Consulting okazała się najtańszą, a tym samym najkorzystniejszą. Oferta ta spełnia nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu oraz mieści się w planie finansowym Zamawiającego. W związku z powyższym ofertę firmy MG Consulting zatwierdzono do realizacji.

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia