Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
OGŁOSZENIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego w formie stacjonarnej (wyklucza się przeprowadzenie szkolenia w trybie on-line oraz w formie samokształcenia) z zakresu BHP dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami – 1 osoba
 • pracowników administracyjno-biurowych – 4 osoby

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Pomiędzy 08 a 11 października 2013r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
Zamawiający zapewnia salę konferencyjną w budynku PCPR w Gryfinie.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • musi zawierać ceny jednostkowe z podatkiem VAT (brutto) za przeprowadzenie szkolenia jednej osoby oraz łączną wartość zamówienia,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

5. Kryteria jakie powinny spełniać osoby prowadzące szkolenia:

 • Zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia BHP
 • Uprawnienie do wystawienia stosownego zaświadczenia.

6. Cel szkolenia:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaproponowanym przez Oferenta harmonogramem.
 • Opracowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

8. KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łączenie następujące kryteria:

 • będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 • będzie zawierała najniższą cenę brutto.

9. Terminy i miejsce zgłoszenia oferty:
Oferty należy składać do dnia 07.10.2013r. do godziny 15.30 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, pok. Nr 6, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino w formie pisemnej lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Oferta na szkolenie BHP". Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez oferenta.

 

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia