Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE NR 1

STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim

 

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2-9 ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 924, poz. 1696) oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2003 r. nr 62, poz. 560), ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Gryfińskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiat, gminy). Organizacje, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy składać pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z siedzibą 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91, tel.: 91 404 55 04 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Jednostka ma powołanego Inspektora Ochrony Danych , kontakt z Inspektorem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), art. 44b i 44c ust 2-9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej     i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20003 nr 62 poz. 560).
 1. Przetwarzane dane obejmują kategorię taki danych jak: nazwa i adres podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko kandydata na członka Rady, adres kandydata, dane kontaktowe numer telefonu oraz e-mail.
 1. Dane, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia