Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, iż rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie zadań w programie Aktywny Samorząd, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w trybie ciągłym nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r.

Do pobrania (.PDF):

Kontakt w sprawie wniosków:

  • Anna Szandurska, pok. 18, tel. 91 404 55 04 wewn. 611