Portal Empatia

Link do portalu Empatia, w którym można znaleźć m.in. informację o ośrodkach oraz organizatorach turnusów rehabilitacyjnych

https://empatia.mpips.gov.pl/