Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje projekt
"Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych - cykl specjalistycznych warsztatów".

Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności,
tj. kadry i wolontariuszy, a także rodzin osób niepełnosprawnych
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub
społecznej osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu
integracji (osób niepełnosprawnych) w najbliższym środowisku i
społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności,
samodzielności i aktywności społecznej; poprzez udział w szkoleniach:
a) Warsztaty „Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego w procesie
rehabilitacji" - Gryfino, Klub Nauczyciela w Gryfinie, ul. Kościuszki
17, termin: 19,20 i 31 października 2022 r., godz. 9-14;

 b) Warsztaty „Kariera zawodowa osoby niepełnosprawnej”-
Kołobrzeg, Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w
Kołobrzegu, ul. Frankowskiego 3,, termin: 26,27 i 28 października 2022 r., godz. 9-14;

 c) Warsztaty „Wypalenie zawodowe w pracy z osobami
niepełnosprawnymi" - Choszczno, Choszczeński Dom Kultury, ul. Boh.
Warszawy 17, termin: 21,24 i 25 października 2022 r., godz. 9-14.

 Serdecznie zapraszamy na spotkania w Gryfinie, Kołobrzegu oraz
Choszcznie - członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z
terenu województwa zachodniopomorskiego.
Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, bowiem istnieje
potrzeba zwiększenia wiedzy oraz umiejętności we wskazanym
przedmiotowo zakresie. Ponadto dzięki projektowi zwiększymy wiedzę
grupy docelowej co wprost przełoży się na poprawę sytuacji osób z
niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem
Województwa Zachodniopomorskiego.

Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych - cykl specjalistycznych warsztatów