Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje o rozpoczętym naborze uczestników do programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztat, z programu mogą korzystać osoby, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie.

W związku z powyższym zainteresowane podmioty prowadzące WTZ prosimy o  składanie wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w siedzibie PCPR do dnia 14.06.2019 r.

Dofinansowanie dotyczy zajęć klubowych prowadzonych w terminie od dnia 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl